INFORMÀTICA PER A GENT GRAN

Iniciació

DURADA:  Del 3 d'octubre de 2022 al 30 de juny de 2023

Iniciació: Dimecres i divendres, de 15 a 16 h

Perfeccionament: Dimecres i divendres, de 16 a 17 h

60 €/trimestre

Els grups podran variar depenent de les persones inscrites i del nivell de cadascú. Els grups s’adaptaran a les condicions de seguretat per la Covid-19 que siguin d'obligat compliment.

Professor:    David Otero

INSCRIU-TE

Compartir