INFORMÀTICA PER A GENT GRAN

Iniciació i perfeccionament

DURADA:  D'octubre a juny (curs 2023-2024)

Iniciació: Dimecres i divendres, de 15.30 a 16.30 h

Perfeccionament: Dimecres i divendres, de 16.30 a 17.30 h

Preu: 60 €/trimestre

A càrrec de: David Otero

Els grups podran variar depenent de les persones inscrites i del nivell de cadascú. 

INSCRIPCIONS

Compartir