Tràmits

Tramitació de sol·licituds adreçades a l’Àrea de Cultura i Festes:

CESSIÓ DE LOCALS

És molt important que tingueu en compte que abans d’entrar una instància per sol·licitar un local/espai/material per a la programació d’un esdeveniment cal que hagueu contactat prèviament amb nosaltres perquè puguem consultar el calendari d’activitats. Cal que fem una bona previsió dels actes per evitar que es solapin esdeveniments, per assegurar la disponibilitat d’equipaments i de material i també per preveure les neteges dels espais. Així doncs, abans d’entrar una sol·licitud és necessari que contacteu amb nosaltres per consultar la disponibilitat del calendari i així donar-vos el vistiplau abans que inicieu qualsevol tramitació.

Com contactar-nos:

Per trucada al 972 83 00 05 o al 972 83 19 95 | correu-e: cultura@llagostera.cat o infocultura@llagostera.cat | whatsapp: 650 13 25 94

Les sol·licituds de cessió d’ús d’un local/equipament cal que es presentin amb un mínim de 15 dies d’antelació.

En el cas dels actes que inclouen un dinar/sopar popular i/o ball/música en directe cal presentar, juntament amb la sol·licitud de material, una memòria de l’activitat. Aquesta documentació s’ha de presentar amb un mínim d’1 mes d’antelació. Cal respectar els terminis perquè les tramitacions d’aquestes sol·licituds inclouen informes de diversos agents municipals.

Enllaç a la instància sol·licitud de locals, material i zona recreativa La Canyera 

Memòria d'activitat

SUBVENCIONS

  • Les entitats receptores de subvencions municipals cal que recordeu que:
    • Podeu sol·licitar-les fins al dia 30 de setembre de l’any en curs, i la data límit de justificació és el dia 10 de desembre també de l’any en curs. Es podrà concedir, prèvia sol·licitud justificada, una pròrroga del termini de justificació que no excedirà d’1 mes.
    • Si la subvenció concedida és igual o superior a 2.000 € es podrà sol·licitar un avançament del 60% de l’import en concepte de bestreta.
    • Les factures que es presentin per a la justificació han de contenir el nom i NIF de l’associació.

Finalment, i tal i com us vam comunicar l’any passat, recordeu que amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, les persones jurídiques (entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques. El certificat de representant de persona jurídica s’expedeix a través del web la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

Enllaç des d’on fer la sol·licitud de la subvenció