Centre d’interpretació Can Caciques

Un centre per al patrimoni de Llagostera

El Centre d’Interpretació de Llagostera Can Caciques és un equipament destinat a l’estudi, la preservació i la difusió del patrimoni llagosterenc, amb especial atenció a les col·leccions d’arqueologia i etnologia que custodia l’Ajuntament de Llagostera.

Can Caciques_ámbit suro
Can Caciques_ámbit suro
Can Caciques
Can Caciques
Can Caciques_escoles
Can Caciques_escoles
Can Caciques_visitagrup
Can Caciques_visitagrup
Canc Caciques_visita
Canc Caciques_visita
Can Caciques_temporal
Can Caciques_temporal
Can Caciques_segar
Can Caciques_segar
Can Caciques_dama
Can Caciques_dama
Can Caciques_carbó
Can Caciques_carbó
Can Caciques_pati
Can Caciques_pati
Can Caciques_ jornada
Can Caciques_ jornada
Can Caciques_rètol
Can Caciques_rètol
Can Caciques_esclop
Can Caciques_esclop

Té dos espais diferenciats que acullen dues exposicions:

La vila emmurallada explica la configuració urbanística del nucli antic de Llagostera, formada al segle XII a l’entorn de l’antic castell dels barons de Llagostera i de l’església, i el progressiu creixement de la vila i el traçat dels recintes emmurallats, amb les torres defensives i els portals d’accés corresponents. Aquesta exposició està instal·lada dins la casa original de Can Caciques, a l’interior de la qual encara es pot veure la torre de la muralla anomenada Gemma o d’en Rafart i una part del fossat de la muralla.

El privilegi del bosc. Amb els fons de la col·lecció d’etnologia s’ha bastit una mostra que parteix de l’important paper que ha tingut el bosc en la història de Llagostera. L’exposició s’estructura en tres àmbits que corresponen a les matèries pròpies de l’espai forestal: El Suro, La Terra i La Fusta.

WEB CAN CACIQUES

Activitats

Cuinar. De la llenya al gas butà
13.03.22 | 12:00 h
Centre d’interpretació Can Caciques
Xerrades i conferències
Olor de cremat
10.04.22 | 12:00 h
Centre d’interpretació Can Caciques
Exposicions

Altres equipaments culturals