JUGART

P3-P5

DURADA:  D’octubre de 2021 a juny de 2022

Juguem amb l’art

Un primer contacte amb l’art a través del joc i l’experimentació sensorial.

Horari: Dimarts de 17 a 18 h
Preu: 70 €/trimestre
Professora: Lourdes Ral

INSCRIU-TE