Cursos anuals cultura  

INFORMÀTICA PER A GENT GRAN
Iniciació
Cursos anuals cultura
INFORMÀTICA PER A GENT GRAN
Perfeccionament
Cursos anuals cultura
ESCOLA DE TEATRE DEL GIRONÈS
De 7 a 12 anys
Cursos anuals cultura
CURS D'INICIACIÓ AL TEATRE PER A ADULTS
Adults (+16 anys)
Cursos anuals cultura Cursos anuals