Formació  

ESPAI NADONS
de 0 a 3 anys
Cursos anuals
TASTART
De 1r a 3r
Cursos anuals
ART I CREATIVITAT
De 4t a 6è
Cursos anuals
FANGART
DE 1R A 6È
Cursos anuals
ART I FOTOGRAFIA
DE 1R A 4T ESO
Cursos anuals
MODEL VIU
A partir de 16 anys
Cursos anuals
PINTURA I ESCULTURA
A partir de 14 anys
Cursos anuals
DIBUIX I PINTURA (MATINS)
A partir de 16 anys
Cursos anuals
CERÀMICA
A PARTIR DE 14 ANYS
Cursos anuals
AULA D’ARTISTES
A PARTIR DE 14 ANYS
Cursos anuals
PUNTA AL COIXÍ
A partir de 14 anys
Cursos anuals
CURS DE COSTURA
A partir de 14 anys
Cursos anuals
ACORDIONS D'URBAN SKETCHING
A PARTIR DE 16 ANYS
Del 06.04.22 al 01.06.22 | 11:00 h
Escola d'art Pere Mayol
Monogràfics
RESTAURACIÓ DE MOBLES
A PARTIR DE 16 ANYS
Del 01.10.21 al 23.12.22 | 16:30 h
Escola d'art Pere Mayol
Monogràfics
MATINS D'ART ESTIU
D'i3 A 2n D’ESO
Activitats Activitats infantils/familiars Casals artístics
INFORMÀTICA PER A GENT GRAN
Iniciació
Cursos anuals cultura
INFORMÀTICA PER A GENT GRAN
Perfeccionament
Cursos anuals cultura
ESCOLA DE TEATRE DEL GIRONÈS
Cursos anuals cultura